චෙන්ග්ඩු කලාපීය තාක්‍ෂණ සමාගම

3 තිත් කොබෝල්ට් ඩයික්ලෝරයිඩ් රහිත ආර්ද්‍රතා දර්ශක කාඩ්පත

ආර්ද්‍රතාවයට සංවේදී සංවේදී ශ්‍රේණියේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග සහ උපකරණ (උදා: ඒකාබද්ධ පරිපථ, අයිසී, චිප්, ආදිය) මුද්‍රා ඇසුරුම් කිරීමේදී ආර්ද්‍රතා දර්ශක කාඩ්පත් භාවිතා කෙරේ. කර්මාන්තයේ පාරිසරික අවශ්‍යතා වැඩිදියුණු කිරීමේදී කොබෝල්ට් ඩයික්ලෝරයිඩ් නොමැතිව පාරිසරික ආර්ද්‍රතා දර්ශක කාඩ්පත් නිෂ්පාදනය කෙරේ.

කොබෝල්ට් ඩයික්ලෝරයිඩ් රහිත ආර්ද්‍රතා දර්ශක කාඩ්පත් සංවෘත අවකාශයන්හි සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය පෙන්වීමට භාවිතා කරයි. එයට දියර ජලයට ළං විය නොහැක. තිත තුළ ඇති වර්ණ ආර්ද්‍රතාවය අනුව වෙනස් වන බවත් විවිධ නිෂ්පාදන වල වියලි හා තෙත් වර්‍ගයේ වර්‍ගයේ වෙනස්කම් පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි බවත් දර්ශක අගයන් ස්ථායි සහ නැවත භාවිතා කළ හැකි බවත් පෙන්නුම් කරයි.


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

විස්තර

ආර්ද්‍රතාවයට සංවේදී සංවේදී ශ්‍රේණියේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග සහ උපකරණ (උදා: ඒකාබද්ධ පරිපථ, අයිසී, චිප්, ආදිය) මුද්‍රා ඇසුරුම් කිරීමේදී ආර්ද්‍රතා දර්ශක කාඩ්පත් භාවිතා කෙරේ. කර්මාන්තයේ පාරිසරික අවශ්‍යතා වැඩිදියුණු කිරීමේදී කොබෝල්ට් ඩයික්ලෝරයිඩ් නොමැතිව පාරිසරික ආර්ද්‍රතා දර්ශක කාඩ්පත් නිෂ්පාදනය කෙරේ.

කොබෝල්ට් ඩයික්ලෝරයිඩ් රහිත ආර්ද්‍රතා දර්ශක කාඩ්පත් සංවෘත අවකාශයන්හි සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය පෙන්වීමට භාවිතා කරයි. එයට දියර ජලයට ළං විය නොහැක. තිත තුළ ඇති වර්ණ ආර්ද්‍රතාවය අනුව වෙනස් වන බවත් විවිධ නිෂ්පාදන වල වියලි හා තෙත් වර්‍ගයේ වර්‍ගයේ වෙනස්කම් පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි බවත් දර්ශක අගයන් ස්ථායි සහ නැවත භාවිතා කළ හැකි බවත් පෙන්නුම් කරයි.

පිරිවිතර

ස්ථාන 6 යි 10%0-20%-30%-40%0-500-60%
4 ලප 10%0-2000-30%0-40%
 

3 ලප   

5%-10%-15%
50%-10%-60%
10%-20%-30%
30%-40%-50%
1 ලප 8%

භාවිතය සඳහා උපදෙස්

1. ආර්ද්‍රතාවය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ සිරවී ඇති ස්ථානයේ වර්ණය යම් සීමිත අවකාශයක පරිසරයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය දැනෙන අතර වියළි වර්ණයක සිට ඊට අනුරූප තෙත් පැහැයක් දක්වා වෙනස් වන බවයි.
2. සෑම ලක්ෂ්‍යයකටම අදාළ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතා අගය ප්‍රදර්ශක ස්ථානය අසල මුද්‍රණය කෙරේ.
3. ආර්ද්‍රතාවය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ නිරාවරණය වීමේ ක්‍රියාවලියේදී කාඩ්පතේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය වෙනස් වන අතර වර්ණය වෙනස් වන බවයි.
4. වාතය යම් ප්‍රමාණයක් වියලි වූ විට ආර්ද්‍රතාවයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ සිරවී ඇති ස්ථානයේ වර්ණය තෙත සිට වියලි දක්වා වෙනස් වන බවයි. ආර්ද්‍රතා දර්ශක සුදුසු මුද්‍රිත භාජනයකට සුදුසු ඩිසිකන්ට් ප්‍රමාණයක් දමා තෙත් සිට වියලි දක්වා හරවන්න.
5. ආර්ද්‍රතාවය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ භාවිතයට පෙර ඇලෙන සුළු බව වියලි බවයි.
6. ආර්ද්‍රතාවයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ සෙල්සියස් අංශක 23 ට පෙන්වන ආර්ද්‍රතාවය වඩාත් නිවැරදි බවයි.
7. ඇඟවුම් ස්ථාන ස්පර්ශ නොකරන්න, කිසිදු දර්ශන ප්‍රදේශයක් ජලයෙන් සෝදන්න එපා.

නිෂ්පාදන ගබඩා කිරීම

1 නිෂ්පාදිතය මුද්‍රා තබා ගබඩා කර ඇති අතර දිගු කාලයක් වාතයට නිරාවරණය නොවිය යුතුය. එය වියළි හා සෙවන සහිත ස්ථානයක තැබිය යුතුය.
2 සෘජු හිරු එළියෙන් වළකින්න. හිරු එළිය සහ ජලය වැනි අධික ආර්ද්‍රතාවයක් ඇති ස්ථාන වලින් ත්ව සිටින්න

පූර්වාරක්ෂා

ආර්ද්‍රතා කාඩ්පතට ඇසුරුම්කරණ ආර්ද්‍රතා දර්ශක කාඩ්පත් බහාලුම දිගු වේලාවක් විවෘත කළ නොහැක. සෑම විටම කාඩ්පත භාවිතයට සූදානම් බව අඟවමින් වහාම මුද්‍රා තැබීමට විවෘත වේ. ආර්ද්‍රතා කාඩ්පත විවෘත කළ විට, ආර්ද්‍රතා දර්ශක ලක්ෂ්‍යය වියළි වර්‍ණ විය යුතු අතර, වර්‍ණය විදහා දැක්වුවහොත් සහ වර්‍ණ නොගැලපෙන්නේ නම්, ඇසුරුම් බඳුන මුද්‍රා නොකෙරෙන බව ඔප්පු වුවහොත්, වියලි පැහැය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා එය තිතට වියළා ගත යුතුය. භාවිතා කරන ලදි.


  • කලින්:
  • ඊළඟ:

  • ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න